Historie

Volleybalvereniging Kuipers Flevoll is opgericht op 15 oktober 1975 door de toenmalige pastoor van het
dorp Hein Hemmink.

Door de nieuwbouw van een gymzaaltje bij de basisschool werd binnensport ook in
Fleringen mogelijk. De eerste jaren werd er alleen op recreatief niveau gevolleybald. Vanaf het seizoen
1979/1980 is er voor het eerst deelgenomen aan de Nevobo-competitie.

Het gymzaaltje werd al snel te klein en te laag voor het niveau van met name dames 1, hierdoor moest er uitgeweken worden naar andere sporthallen in Weerselo en Albergen.

Belangrijk voor de vereniging was dan ook de nieuwbouw van De Spil in 2010 waardoor de gehele vereniging voor trainingen en wedstrijden gebruik kan maken van dezelfde accommodatie. Kampioenschappen maar ook de niet te vermijden degradaties horen ook
bij onze vereniging.

Eind jaren ’90 heeft het eerste damesteam een aantal jaren in de derde divisie gespeeld, een niveau dat ook in 2022 opnieuw behaald is. De vereniging heeft nu in de Nevobo- competitie drie senioren damesteams en één herenteam, twee recreantenteams, twee jeugdteams en
vier CMV-teams.

De ruim 100 leden zijn trots op het niveau waarop gespeeld wordt. Ons doel is prestatiebewust bezig te zijn met de talenten en mogelijkheden die we hebben, waarbij het plezier en de
gezelligheid zeker niet vergeten mogen worden.