Contributie

INNING VAN DE CONTRIBUTIE

1 De inning van de verenigings- en de NeVoBo-contributie vindt plaats per kwartaal.

2 Het contributieseizoen loopt van 1 juli tot 30 juni. Indien een afmelding plaatsvindt tussen 1 juni en 1 december is contributie verschuldigd tot en met het 4e kwartaal van het jaar. Indien een afmelding plaatsvind tussen 1 december en 1 juni is contributie verschuldigd tot en met het 2e kwartaal van het volgend jaar.

3 Een nieuw lid is in het eerste kwartaal van het lidmaatschap geen contributie verschuldigd.

4 Bij een langdurige blessure of zwangerschap kan een lid tijdelijk ontheven worden van de verplichting tot het betalen van contributie. Een lid dient hiervoor zelf contact op te nemen met de ledenadministratie.

5 De contributies kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld en kunnen verschillende bedragen zijn.

6 De contributies worden geïnd per automatische incasso.

7 Het bestuur op verzoek van een lid die ook bij een andere vereniging contributie betaalt, korting geven op de contributie, met dien verstande dat minimaal de contributie wordt betaald behorende bij de categorie recreanten.

Leeftijdsgroep:
Bedrag is per kwartaal
6-7 jaar: €15,-
8-11 jaar: €22,50
12-17 jaar: €35,-
18 jaar en ouder: €55,-
Trim: €35,-